خانه » آشیو برچسب ها:مکان‌های هدف

آشیو برچسب ها:مکان‌های هدف

تنظیمات کمپین تبلیغاتی گوگل ادوردز: مکان فیزیکی و محتوای جست‌جو، شبکه های گوگل

تنظیمات کمپین تبلیغاتی گوگل ادوردز: مکان فیزیکی و محتوای جست‌جو، شبکه های گوگل

در مطلب قبل به برخی از تنظیمات قابل اعمال روی یک کمپین اشاره کردیم. اما تنظیمات بیش‌تری برای کمپین‌ها وجود دارد: ۴- هدف‌گیری مکانی بر اساس موقعیت فیزیکی و بر اساس عبارت جست‌جو:در بخش قبل دیدیم که می‌توان در ادوردز مکان‌های مشخصی را به عنوان مکان‌های هدف نمایش آگهی انتخاب کرد، یعنی آگهی برای کاربران این نقاط نمایش داده شود؛ ...

ادامه مطلب »

تنظیمات کمپین تبلیغاتی گوگل ادوردز: زبان و مکان هدف

تنظیمات کمپین تبلیغاتی گوگل ادوردز: زبان و مکان هدف

تنظیمات کمپین کنترل کننده تصمیم گیری‌های مدیریتی حساب ادوردز است و هر تنظیماتی که در سطح کمپین انجام شود در تمام گروه‌های آگهی درون آن کمپین اعمال می‌شود. بسیاری از آگهی دهنگان در تصمیم گیری برای ایجاد یک کمپین تازه یا یک گروه آگهی داخل یکی از کمپین‌های فعلی مشکل دارند. پاسخ این سؤال بسیار ساده است: اگر تمام تنظیمات ...

ادامه مطلب »