خانه » ۱۳۹۱ » مهر

بایگانی های ماهانه: مهر ۱۳۹۱

کلیدواژه های منفی و انطباق منفی در تبلیغات از طریق گوگل ادوردز (۱)

کلیدواژه های منفی و انطباق منفی در تبلیغات از طریق گوگل ادوردز

در تبلیغات گوگل ادوردز کلیدواژه منفی (Negative Keyword) به عنوان فیلتر عمل می‌کند. کار این نوع کلیدواژه این است که مانع نمایش تبلیغات مورد نظر برای جستارهایی که این کلیدواژه در آن‌ها آمده باشد شود. به این نوع انطباق یا عدم انطباق «انطباق منفی» (Negative Match) هم می‌گویند. کلیدواژه منفی می‌تواند یک یا چند کلمه باشد که پیش از آنها ...

ادامه مطلب »

مدل‌های انطباق کلیدواژه های تبلیغی در گوگل ادوردز (۴): انطباق دقیق

مدل‌های انطباق کلیدواژه های تبلیغی در گوگل ادوردز

«انطباق دقیق» (Exact Match) محدود کننده ترین گزینه انطباق برای تبلیغات در گوگل ادوردز است. با قرار دادن کل کلیدواژه در داخل کروشه […] می‌توان نوع انطباق دقیق را برای آن تعریف کرد. در این حالت تنها وقتی که عبارت جست‌جو با کلیدواژه انطباق کامل داشته باشد، یعنی تطابق حرف به حرف، بدون هیچ کاراکتر یا کلمه اضافی قبل یا ...

ادامه مطلب »

مدل‌های انطباق کلیدواژه های تبلیغی در گوگل ادوردز (۳): انطباق عبارت

مدل‌های انطباق کلیدواژه های تبلیغی در گوگل ادوردز

در گوگل ادوردز یکی دیگر از روش‌های تعیین محدوده انطباق کلیدواژه های تبلیغی انطباق عبارت است. انطباق عبارت (Phrase Match) را می‌توان به کلیدواژه های تک کلمه ای یا چند کلمه‌ ای با قرار دادن آنها در بین دو علامت نقل قول به صورت “…” اعمال کرد. در این حالت کل کلیدواژه باید حرف به حرف و با همان ترتیب در ...

ادامه مطلب »

مدل‌های انطباق کلیدواژه های تبلیغی در گوگل ادوردز (۲): اصلاح‌گر انطباق گسترده

اصلاح‌گر انطباق گسترده

این اصلاح‌گر (Modifier) می‌تواند یک مدل انطباق برای کلیدواژه ها در تبلیغات گوگل ادوردز شمرده شود که بر اساس انطباق گسترده تعریف شده است و به آگهی دهنده ها امکان می‌دهد قابلیت‌های انطباق گسترش یافته گوگل را محدود کنند. برای این کار پیش از تمام واژه هایی که می‌خواهید محدود کنید باید علامت «+» بگذارید. کلمه هایی که به این ترتیب علامت گذاری ...

ادامه مطلب »

مدل‌های انطباق کلیدواژه های تبلیغی در گوگل ادوردز (۱): انطباق گسترده یا وسیع

انطباق گسترده یا وسیع

در تبلیغات گوگل ادوردز مدل انطباق پیش‌فرض برای کلیدواژه ها «انطباق گسترده» (Broad Match) است. وقتی کلمه یا عبارتی بدون هیچ علامت خاصی به عنوان یک کلیدواژه در گروه آگهی اضافه می‌شود، گوگل ادوردز آن را به عنوان کلیدواژه ای با مدل انطباق گسترده می‌بیند. این مدل انطباق بسیار گشاده دست است! با این مدل انطباق، ادوردز آگهی‌ها را در ...

ادامه مطلب »